Venom - NGUỒN GỐC & SỨC MẠNH

By : Phê Phim - 9 months ago
Facebook của bọn tớ: https://facebook.com/phephim
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Trailer của phim Venom với Tom Hardy vào vai chính đã được tung ra vài tuần trước và đây là video giới thiệu về nguồn gốc và sức mạnh của 2 Venom trong comic, đó là Eddie Brock và Eugene "Flash" Thompson, cùng các nhân vật khác như Carnage, Scorn, Toxin và Anti-Venom.

Images, music and videos from Marvel Comics, Venom, Marvel Cinematic Universe (MCU), Spider-Man, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, Spider-Man: Homecoming, and Spider-Man TV Show are the property of their creators, used here under fair use.

Venom - NGUỒN GỐC & SỨC MẠNH tags : xem, review phim, danh gia, phan tich, giai thich, thuyet minh, download, ban full, down phim, galaxy, cgv, bhd, phim moi, phim rap, avengers, preview, review, trailer, kẻ thù, peter parker, samurice, phim tháng 10,