TOP 6 YOUTUBERŮ, KTEŘÍ ODHALILI SVOU PRAVOU TVÁŘ! (GEJMR - 8.8.2018)

By : TOP Zaujímavosti - 5 months ago
TOP 6 YOUTUBERŮ, KTEŘÍ ODHALILI SVOU PRAVOU TVÁŘ! (GEJMR - 8.8.2018)

📩Business/spolupráca: [email protected]

🔥 Každý, kdo klikne na ODBĚR a ZVONEK, dostane zlatého bludišťaka! A TO SE VYPLATÍ! 🔥

ZEK: http://bit.ly/zekyoutube

Citace:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

TOP 6 YOUTUBERŮ, KTEŘÍ ODHALILI SVOU PRAVOU TVÁŘ! (GEJMR - 8.8.2018)