TOP 10 PHIM HACK NÃO (Tập 1)

By : Phê Phim - 4 months ago
TOP 10 PHIM HACK NÃO (Tập 1)

Facebook: https://facebook.com/phephim
Instagram: https://instagram.com/phe.phim

Kênh Phê Truyện: https://www.youtube.com/channel/UCYVyGzQK0DUNGUHqinZqw8g
Kênh Phê Vlogs: https://www.youtube.com/channel/UCk3N0Xvqe5QXo3_yiR-e9sA

Đây là video đầu tiên trong series mới về top những phim hack não nhất của Phê Phim.

Danh sách các phim:
1. Mr. Nobody (2009)
2. The Fountain (2006)
3. Enemy (2013)
4. Jacob's Ladder (1990)
5. Donnie Darko (2001)
6. Coherence (2013)
7. Paprika (2006)
8. Primer (2004)
9. 2001: A Space Odyssey (1968)
10. Mulholland Drive (2001)

Images, music and videos from Mr. Nobody, The Fountain, Enemy, Jacob's Ladder, Donnie Darko, Inception, Coherence, Paprika, Primer, 2001: A Space Odyssey and Mulholland Drive are the property of their creators, used here under fair use.

TOP 10 PHIM HACK NÃO (Tập 1)