TOP 10 NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH SONGŮ A DISSTRACKŮ! #2 (Zlatokop(ka), E.T.)

7 months ago
TOP 10 NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH SONGŮ A DISSTRACKŮ! #2 (Zlatokop(ka), E.T.)

📩Business/spolupráca: [email protected]

🔥 Každý, kdo klikne na ODBĚR a ZVONEK, dostane zlatého bludišťaka! A TO SE VYPLATÍ! 🔥

10. Tvtwixx
https://www.youtube.com/watch?v=8Q0PPxYLgFA
9. Sweetiemarket
https://www.youtube.com/watch?v=x4lwG3U2VjU
8. Vadak
https://www.youtube.com/watch?v=O2bpe08Swi4
7. Kovy
https://www.youtube.com/watch?v=I0R92eWVQd4
6. Pjay
https://www.youtube.com/watch?v=VZ4MmTjougQ
5. Porty
https://www.youtube.com/watch?v=QNmtsT5ok0E
4. Earth
https://www.youtube.com/watch?v=1npxbr6Ggnw
3. FattyPillow
https://www.youtube.com/watch?v=TCo0p4sM5u0
2. Vadak
https://www.youtube.com/watch?v=3E5poX6BElI
1. Porty
https://www.youtube.com/watch?v=k0sQBrlVkr0

ZEK: http://bit.ly/zekyoutube

Citace:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

TOP 10 NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH SONGŮ A DISSTRACKŮ! #2 (Zlatokop(ka), E.T.)

Similar Videos


TOP 10 NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH SONGŮ A DISSTRACKŮ! #3 (Vl...
TOP 10 NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH SONGŮ A DISSTRACKŮ! #4 (Ze...
TOP 10 NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH SONGŮ A DISSTRACKŮ! #5 (Ha...
SCARY FATDIT! ZDRHAL BYCH!
#KindnessIsFree
TRY NOT TO CRY CHALLENGE
HILARIOUS Hidden Messages in Backwards Songs!
Top 10 "Oops... Acts Go WRONG" On Got Talent World 2018
TOP 5 - TIPŮ, JAK SE ZACHRÁNIT PŘED ÚTOKEM ZVÍŘAT