TOP 10 JAK VYPADALI ČEŠTÍ YOUTUBEŘI? #2 || PŘEDTÍM VS DNES

8 months ago
TOP 10 JAK VYPADALI ČEŠTÍ YOUTUBEŘI? #2 || PŘEDTÍM VS DNES

Prvý diel: https://www.youtube.com/watch?v=5sNbMIRJ6vI

📩Business/spolupráca: [email protected]

🔥 Každý, kdo klikne na ODBĚR a ZVONEK, dostane zlatého bludišťaka! A TO SE VYPLATÍ! 🔥

1. Datel
https://www.youtube.com/user/MareValach
2. Herdyn
https://www.youtube.com/user/Mikidusot
3. Smusa
https://www.youtube.com/user/SimonVojta
4. Marty
https://www.youtube.com/user/MartyAndFriendsVIDEO
5. Pedro
https://www.youtube.com/user/PedrosGame
6. Roth Wellden
https://www.youtube.com/user/AdamJichaVlog
7. Tary
https://www.youtube.com/user/parkourbytary
8. TVTwixx
https://www.youtube.com/user/TVTwixx
9. petangames
https://www.youtube.com/user/petangames
10. Project Creep
https://www.youtube.com/user/creep868

ZEK: http://bit.ly/zekyoutube

Citace:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

TOP 10 JAK VYPADALI ČEŠTÍ YOUTUBEŘI? #2 || PŘEDTÍM VS DNES

Similar Videos


TOP 10 PRANKŮ SE SUPERSCHOPNOSTMI!
42 HOLY GRAIL HACKS THAT WILL SAVE YOU A FORTUNE
SCARY FATDIT! ZDRHAL BYCH!
Učím youtubery parkour #22 | Projekt Creep
TROLLOVÁNÍ NOOBOVSKÉHO DĚCKA V RAINBOW SIX SIEGE!
Top 10 "Oops... Acts Go WRONG" On Got Talent World 2018
TOP 10 PRANKŮ, KTERÉ SKONČILY POLICII
LIDI NESNÁŠÍ PARKOUR! | REAGUJU NA PANÍ | TARY
DUBÍNEK! (parodie) | Válka parodií #2 w/Smusa | KOVY