MixiVLOG#1: Khám phá nhà của Streamer Pewpew cùng MixiGaming.

By : MixiGaming - 10 months ago
Khám phá nhà của Pewpew cùng MixiGaming.

Cùng mình qua nhà Pewpew coi có gì hót nhé.

-Link FB: https://www.facebook.com/MixiGaming/
-Link Donate: http://unghotoi.com/mixigaming

MixiVLOG#1: Khám phá nhà của Streamer Pewpew cùng MixiGaming.