DARK DAYS: THE FORGE - Những ngày đen tối đầu tiên

By : Phê Truyện - 4 months ago
DARK DAYS: THE FORGE - Những ngày đen tối đầu tiên

Ok các Phê Dân à, chúng ta đã đến đây rồi, chúng ta đã đến với cánh cổng đầu tiên để dẫn đến con đường của những đêm đen tối rồi. Các anh em có hào hứng không? Trước tiên thì mọi câu chuyện được kể đều có phần mở đầu và Dark Nights Metal hay những đêm đen tối có phần mở là những ngày đen tối.

Clip Green Lantern:
https://youtu.be/paMlYcJh-ic

________________________________
Channel Phê Phim: https://www.youtube.com/c/PhêPhim
Facebook của Phê Phim: https://facebook.com/phephim
Instagram của Phê Phim: https://instagram.com/phe.phim

Images and video from DC Comics, Arrow TV Show are the property of their creators, used here under fair use.

-------------------------------------------
Music provided by Non Copyrighted Music:
https://youtu.be/QsbNJ6NqYAg

Music used: Battle In The Snow Mountain by Makai Symphony
https://soundcloud.com/makai-symphony...

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/...
-------------------------------------------
Like Non Copyrighted Music on Facebook:
https://www.facebook.com/RoyaltyFreeZone

Follow Non Copyrighted Music on Twitter:
https://twitter.com/RoyaltyFreeZone

DARK DAYS: THE FORGE - Những ngày đen tối đầu tiên